Annuleringsverzekering

Camping Sites et Paysages LE VENTOULOU biedt u een optionele annulerings- en onderbrekingsverzekering in uw huurcontract. Onze partner Gritchen Affinity verbindt zich ertoe het verblijf geheel of gedeeltelijk terug te betalen aan klanten die een Campez Couvert-verzekering hebben afgesloten. In geval van annulering dient u de camping per post of e-mail op de hoogte te stellen van uw terugtrekking zodra er een gebeurtenis plaatsvindt die uw vertrek verhindert. Als de claim wordt gedekt door de Algemene Verzekeringsvoorwaarden (AVV), breng de verzekeraar dan binnen 48 uur op de hoogte en verstrek alle benodigde informatie en bewijsstukken.