Wettelijke kennisgeving

IDENTITÉ

Naam website : Camping Le Ventoulou
Adres: https://www.camping-leventoulou.com/
Eigenaar: Frédéric HOBBE, Nathalie HOBBE en Jérémy HOBBE
Publicatiemanager: Camping Sites et Paysages Le Ventoulou
Ontwerp en productie : ESE Communicatie
Amusement: Camping Le Ventoulou
Hosting : Infomaniak

PERSONNE MORALE

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 20.000 euro – 791890551 RCS Cahors – 208 route de Mayrinhac – 46500 Thégra Lot / Occitanie / France —————————————————————————————————————-Frankrijk 05 65 33 67 01 – contact@leventoulou.com

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld.

INFORMATIE

De informatie en documenten op deze site worden uitsluitend ter informatie verstrekt, zijn niet volledig en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de site.

De eigenaar van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de toegang tot de camping.

INTERACTIVITEIT

Gebruikers van de site kunnen inhoud indienen die op de site in speciale gedeelten wordt weergegeven (met name via het contactformulier). De ingezonden inhoud blijft de verantwoordelijkheid van de auteurs, die de volledige wettelijke aansprakelijkheid op zich nemen.

De eigenaar van de site behoudt zich echter het recht voor om zonder kennisgeving of rechtvaardiging inhoud te verwijderen die door gebruikers is geplaatst en die niet voldoet aan het ethisch handvest van de site of aan de huidige wetgeving.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij anders vermeld, blijven alle elementen die toegankelijk zijn op de site (teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden, software, enz.) het exclusieve eigendom van hun auteurs, met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten of gebruiksrechten.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen op de site wordt beschouwd als een inbreuk en kan strafrechtelijk worden vervolgd.

De merken en logo’s die op de site worden weergegeven, zijn geregistreerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn.

LINKS

Uitgaande links

De eigenaar van de site wijst alle verantwoordelijkheid af en is niet gebonden door het verwijzen, via hyperlinks, naar bronnen van derden die aanwezig zijn op het internetnetwerk, zowel wat betreft hun inhoud als hun relevantie.

Inkomende links

De eigenaar van de site staat hyperlinks toe naar elke pagina op deze site, op voorwaarde dat deze een nieuw venster openen en op ondubbelzinnige wijze worden gepresenteerd om te voorkomen dat :

  • elk risico van verwarring tussen de citerende site en de eigenaar van de site
  • alsmede elke presentatie die tendentieus of in strijd met de geldende wetgeving is.

De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om de verwijdering van een link te vragen als hij van mening is dat de bronsite niet voldoet aan deze regels.

VERTROUWELIJKHEID

Alle gebruikers hebben het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen alle persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een identiteitsbewijs.

KREDIETEN

Adobe Stock
Camping Le Ventoulou Sites en landschappen
ESE-communicatie
Thomas Lambelin
Romann RAMSHORN / Toerisme Corrèze
Christophe Bouthé – Vent d’Autan / Corrèze Toerisme
Malika Turijn / Toerisme Corrèze
Cochise Ory – Dordogne-vallei
Dominique Viet – Dordogne-vallei
Vincent Bouvier – Dordogne-vallei
Marion Coene – Dordogne-vallei
Eric Martin – Le Figaro
Olivier GACHEN / Toerisme Corrèze
Dan COURTICE / Toerisme Corrèze
Gilles BERGEAL / Toerisme Corrèze
Grégory Rohart / Corrèze Toerisme
Maxime Seimbille/Dronieguy. – Dordogne-vallei
C. Asquier – Lot Toerisme
Samuel Beaufreton – Dordogne-vallei
Cyril Novello – Lot Toerisme
A. Leconte – Lot Toerisme
Christiane Roques – Lot Toerisme
Jean-François Lemarchand – Lot Toerisme

P. Foresti-Mediart – Lot Toerisme
Christian Lauzin

CRT Nouvelle Aquitaine
OTVD
Kavel Toerisme